Bornholm

Stenbrud og Havne på Bornholm

230.000 tons stenmateriale til indbygning

 

VG Entreprenør A/S har i forbindelse med en omdannelse af Vang Stenbrud på Bornholm håndteret 230.000 tons stenmateriale, der blev transporteret ud til forskellige havne på øen. Stenbruddet ved Vang, der ikke har været i brug siden midten af halvfemserne, skal omdannes til et kultur- og oplevelsescenter.

Projektet omfattede blandt andet et nyt design af Vang Pier og borttransport af stenmateriale fra både Vang Pier og fra stenbruddet. Stenmaterialerne blev brugt til reparation og udvidelse af havne fordelt over hele Bornholm.

Håndtering fra søsiden
For at undgå de mange tunge transporter af stenmateriale hen over Bornholm, blev 160.000 tons af det håndterede materiale sejlet fra Vang Stenbrud og indbygget i de forskellige havne fra søsiden.

11 havne på seks måneder
Stenmaterialet fra stenbruddet blev udnyttet i 11 forskellige havne, hvor vi blandt andet renoverede eksisterende konstruktioner. Derudover udbyggede vi enkelte havnebassiner med etablering af nye moler.

Fakta

  • 230.000 tons stenmateriale
  • 160.000 tons udskibet
  • 70.000 tons kørt med lastbil

Bygherre                                                                                                                                                      Bornholm Regionkommune

Entreprenør VG Entreprenør A/S

 

                                                                                                                                

Aftaleform                                                                                                                                           Regningsarbejde

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode                                                                                                                                             Marts-september 2011 

Kontraktsum                                                                                                                                                     13 mio. kr.