Københavns Nordhavn

Havneudvidelse - Udførelse af ny indfatningsdæmning

I forbindelse med udvidelsen af Københavns Nordhavn, som blandt andet omfatter en 1.100 meter lang krydstogtskaj, har VG Entreprenør A/S, i joint venture med Per Aarsleff A/S, etableret en indfatningsdæmning forud for et kommende 100 hektar stort jorddepot.

Etableringen af indfatningsdæmningen tog godt 13 måneder, mens jordopfyldningen først forventes afsluttet i år 2022. Først i år 2050 forventes Nordhavnen at være fuldt udbygget med cirka 40.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Indfatningsdæmning
Den 1.245 meter lange indfatningsdæmning er etableret på en vanddybde fra 6-12 meter. Molen er opbygget med kernemateriale af sand og ral, et filterlag og dæksten på op til tre tons på ydersiden. Dækstenene kommer henholdsvis fra optagning af eksisterende kystsikring og fra stenbrud i Sverige. Filtstenene blev også sejlet til Nordhavnen fra stenbrud. Kernematerialet består af kerne I-sand suget ind fra havet og kerne II-grus/ral fra Djursland.

For at undgå udvaskning af jord fra depotet er der mellem kernen og filterlaget udlagt en filterdug, som gør konstruktionen tæt.

 

Fakta

  • 33.000 m² geonet
  • 30.000 m³ banketsten
  • 41.000 m² geotekstil
  • 117.000 m³ sandfyld
  • 104.000 m³ grus/ral
  • 25.000 m³ filtersten
  • 30.500 m³ dæksten

Bygherre
Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Entreprenør
Aarsleff-VG.J.V. I/S

 

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
November 2011-marts 2013

Kontraktsum
63 mio. kr.