JEGINDØ

ETABLERING AF UDLØBSLEDNING

Projektet består af etablering af ny Ø400 mm PE plast udløbsledning. Udløbsledningen er ballasteret med betonklodser pr. 5 meter, hvor ledningen ikke er nedgravet.


Desuden er der etableret ny betonbrønd, hvor eksisterende- og ny udløbsledning er ført ind. Den nye ledning er ført 200 meter ud fra kysten og er nedgravet på ca. 2/3 af strækningen.
Ved af udløbsenden i kote -3,00, er der installeret et betonpladeelement, hvor ledningen er ført op igennem og afsluttet med rist.


Projektet blev dels udført med land-setup, graveskib og dykkerhold. Det var derfor en god koordineringsopgave.
Oftest kan der være vejrmæssige udfordringer når der arbejdes på og ved vandet. Projektet forløb fornuftigt og vi blev færdige inden for den afsatte tidsramme.

FAKTA

  • 200 meter udløbsledning og ny brønd

Bygherre
Johs Jensen Fiske og Muslingeexport A/S

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver / Arkitekt
Havnecon Consulting ApS

Anlægsperiode
Marts 2022

Kontraktsum
0,7 mio. kr.