Livø stenrev

ETABLERING AF NYT STENREV

VG Entreprenør A/S har etableret tre nye stenrevsområder ved Løgstør bredning nordvest for Livø som en del af et projekt, hvor Limfjordens vandmiljø skal undersøges.

Etableringen af stenrevsområderne er en del af et forsøgsprojekt igangsat af Limfjordsrådet, hvor formålet er at undersøge, om stenrev kan være med til at forbedre iltforholdene i Limfjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra bunden.

Sten indbygget fra flåde
Stenrevsområderne er etableret på 3 til 6,5 meters dybde. Fordi vi arbejdede et stykke fra kysten, er alle sten leveret med skib og indbygget direkte fra flåde.

Som det altid er, når vi arbejder på vandet, kan vejret være en udfordring, hvor bølger og kraftig strøm ofte er en hindring for udførelse af vores arbejder. Heldigvis artede vejret sig, og den 20. marts indviede miljøog fødevareministeren stenrevet ved at lægge den sidste sten på plads under kyndig vejledning fra vores maskinfører.

Fakta

• 2.100 tons marksten 
• 14.250 tons brudsten

Bygherre
Limfjordsrådet v. Aalborg Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Limfjordsrådet

Anlægsperiode
Marts 2017

Kontraktsum
4,5 mio. kr.